تقويم آموزشي نيمسال تابستان 99-98 PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 28 تیر 1399 ساعت 07:36


 

 

 

برنامه آموزشي

 

 

 

تاريخ اجرا

انتخاب واحد

28 تير تا 2 مرداد

شروع كلاس ها

4 مرداد تا 30 مرداد

حذف و اضافه

ندارد

امتحانات پايان ترم

از يكم شهريور تا 6 شهريور

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058