گزارش تصويري برداشت خوشه هاي طلايي گندم از مزعه تحقيقاتي - پژوهشي واحد بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 06:07

 

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 06:16
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058