امتحانات دانشجويان ارشد به صورت مجازي برگزار مي گردد PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 10 تیر 1399 ساعت 09:44

 

دانشجويان ارشدي  كه در كارت ورد به جلسه، امتحان آنها حضوري  اعلام گرديده است ميتوانند  به شكل مجازي از طريق سامانه آزمون مجازي دانشگاه  http://lms19.iauec.ac.ir  در تاريخ  اعلام شده توسط استاد محترم در   آزمون مجازي  شركت نمايند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 10 تیر 1399 ساعت 09:47
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058