اصلاحيه زمان برگزاري آزمون جامع نيمسال دوم 1399-1398 PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 08 تیر 1399 ساعت 05:17

دانشجويان گرامي، با عنايت به بخشنامه شماره 12555/30 مورخ 15/04/1399 زمان آزمون جامع به شرح ذيل اصلاح گرديد.
آزمون كتبي: 20 و 21 مرداد ماه  ( دانشجويان غير بومي با مراجعه به واحد دانشگاه آزاد محل سكونت خود 30 دقيقه قبل از آزمون و درخواست آن واحد دانشگاهي براي آزمون، سوالات از واحد بجنورد ارسال خواهد گرديد).
آزمون شفاهي: 22 مرداد ماه (بصورت مجازي).
لازم به ذكر است دانشجويان متقاضي آزمون جامع حتما بايد داراي انتخاب واحد بوده و مطابق بخشنامه پيوست اقدام نمايند. ضمنا دانشجويان متقاضي امتحان حضوري در واحدهاي دانشگاهي ديگر (غير از بجنورد) حتما بايد مطابق بخشنامه در سامانه مذكور ثبت نام نمايند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 08:16
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058