مزايده فروش دو دستگاه دیگ فولادی آب گرم PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 03 تیر 1399 ساعت 05:52

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در نظر دارد فروش دو دستگاه دیگ فولادی آب گرم1/000/000کیلوکالری در ساعت و 5 دستگاه مشعل گازوئیلی بلااستفاده و نو  خود را از طریق مزایده عمومی به بفروش رساند، لذا ازکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط دعوت میشود با واریز مبلغ 500/000 ریال(غیر قابل استرداد) به شماره حساب 105742873007 نزد بانک ملی به نام دانشگاه آزاداسلامی واحد بجنوردحداکثر تا 7روز( تقویمی) پس از انتشار فراخوان در ساعات اداری جهت خرید،تکمیل و ارسال اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت به آدرس بجنورد خیابان دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد نزد مدیراداری مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 92-2296982-0583 داخلی 1236تماس حاصل فرمایید.

 

-دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

 

-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

-مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده 150/000/000ریال می باشد.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058