زمانبندي امتحانات مجازي + كارت ورود به جلسه مقاطع ارشد و دكتراي تخصصي واحد بجنورد(اصلاحيه) PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 05:24

دانشجويان گرامي مقاطع ارشد و دكتراي تخصصي كه امتحانات پايان ترمشان بصورت مجازي برگزار مي گردد امتحانات آنان طبق زمانبندي جديد در بين بازه 15 تيرماه لغايت 29 تيرماه خواهد بود. لطفا  دانشجويان گرامي نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند.

توضيح:

در صورتيكه مكان امتحان درس شما ، ساختمانهاي فعلي دانشگاه باشد مشكلي  ندارد و نياز به مراجعه حضوري نيست و امتحان مجازي برگزار مي گردد

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 10:24
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058