زمان برگزاري آزمون ارزيابي جامع(كتبي –شفاهي ) اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 14 ارديبهشت 1399 ساعت 06:29

بدين وسيله به اطلاع ميرساند زمان برگزاري آزمون ارزيابي جامع(كتبي –شفاهي ) در ترم بهمن سال تحصيلي 99-98(ترم جاري) براساس بخشنامه 1207/10/ص/99 مورخ 31/01/99 طي سه روز برگزار خواهد شد. آزمون كتبي از بازه زماني 01/05/99 لغايت 02/05/99 و آزمون شفاهي در تاريخ 03/05/99 ميباشد.

 

                                              آموزش تحصيلات تكميلي

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058