پيام مشاور دانشجو

از بزرگي  رمز موفقیتش را پرسیدند،  او در جواب فقط یک جمله گفت: «تنها رمز موفقیت من این است

مطالعه کن وقتی که دیگران خوابند/ .تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند./خود را اماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند.

شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند./کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردنند./صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند.

گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند/لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند ./پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند.

و به خاطر داشته باش که موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن !

 

برگزاري كلاس هاي آموزشي مجازي PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 08:21


دانشجويان گرامي, اساتيد معزز، احتراما با توجه به برگزاري كلاسهاي مجازي از طريق سامانه پروسيس لازم به ذكر است كلاس هاي آموزشي جبراني از تاريخ 24/12/1398 لغايت 29/12/1398 داير مي باشد. طبق دستورالعمل هاي قبلي (قابل رويت در پست هاي قبلي) در صورت ارسال پيامك براي استفاده از نرم افزار واحد الكترونيكي، كلاس هاي بعد از تعطيلات نوروزي از طريق كلاس هاي مجازي واحد الكترونيكي برگزار خواهد گرديد.

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 08:25
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058