پيام مشاور دانشجو

از بزرگي  رمز موفقیتش را پرسیدند،  او در جواب فقط یک جمله گفت: «تنها رمز موفقیت من این است

مطالعه کن وقتی که دیگران خوابند/ .تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند./خود را اماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند.

شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند./کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردنند./صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند.

گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند/لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند ./پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند.

و به خاطر داشته باش که موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن !

 

زمان برگزاري آزمون ارزيابي جامع اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 09:34

 

 

قابل توجه كليه دانشجويان مقطع دكتري


 

بدين وسيله به اطلاع ميرساند زمان برگزاري آزمون ارزيابي جامعدر ترم بهمن سال تحصيلي 99-98(ترم جاري) براساس بخشنامه 7061/30 مورخ 19/02/98 از ابتداي هفته آخر ارديبهشت ماه تا پايان هفته اول خرداد ماه(بازده زماني دوهفته) ميباشد.

-      در صورت هرگونه تغيير زماني اطلاع رساني خواهد شد.

                                              آموزش تحصيلات تكميلي

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058