ليست منابع آزمون جامع دكتري اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 09:12

ليست منابع آزمون جامع دكتري رشته هاي : روانشناسي تربيتي ، روانشناسي عمومي ، مشاوره ، گرايشهاي فيزيولوژي ورزشي، مديريت آموزشي  از سوي مديريت آموزش  به شرح زير اعلام شد

منابع جامع روانشناسي تربيتي
منابع   دكتري   جامع روانشناسي
منابع جامع  مديريت آموزشي  آموزشي
منابع جامع فيزيولوژي ورزشي
منابع دكتري مشاوره
آخرین به روز رسانی در شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 09:24
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058