اطلاعيه اداره امور خوابگاه دانشجويي دختران PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 07:57

 

 

دانشجویان عزیز خوابگاهی در صورت ضرورت میتوانند برای برداشتن وسایل شخصی خود تا روز دوشنبه دوازدهم اسفند ماه از ساعت 9تا13مراجعه کنند ، همانطور که تاکنون از ورود دانشجویان عزیز برای برداشتن وسایل شخصی ممانعتی نبوده است.
 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058