گزارش تصويري تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي در هفته پژوهش PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 09:16

 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058