معاون علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي: تعالي علوم انساني بدون شناخت آخرين نظريات علمي جهان امكان پذير نيست PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 07:26

معاون علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي گفت: تعالي علوم انساني و هنر داراي سه مؤلفه روزآمدي، بومی‌سازی و حكمي سازي است و تعالي اين علوم بدون شناخت آخرين نظريات علمي جهان امکان‌پذیر نيست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا از بجنورد حجت‌الاسلام دكتر عبدالحسین خسروپناه در نشست هم‌اندیشی استادان هيات علمي واحدهاي دانشگاهي خراسان شمالي اظهار كرد: تعالي علوم انساني و هنر داراي سه مؤلفه روزآمدي، بومی‌سازی و حكمي سازي است.

حجت‌الاسلام خسروپناه خاطرنشان كرد: شناخت آخرين دستاوردهاي دنيا بسيار مهم و حائز اهميت است كه ما براي پيشرفت و به روزآمدي بايد در حوزه‌های مختلف همچون اقتصاد، جامعه‌شناسی، اقتصاد و ... اطلاعات جامع و كاملي از آخرين نظريات داشته باشيم.

وي گفت: يكي از مكاتب جديدي كه امروزه مطرح است بحث روانشناسي شناختي است كه جز علوم نوين شناختي محسوب می‌شود كه بايد مورد اهميت فراوان قرار گيرد و در دانشگاه‌ها به آن توجه شود وآموزش هاي لازم در اين زمينه داده شود.

معاون علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به مؤلفه بومی‌سازی تعالي علوم انساني و هنر افزود: بومی‌سازی دو معنا دارد اينكه نظریه‌های بومي خود را بدانيم و اينكه نظريات علمي و نظري را با مسائل موجود درگير سازيم.

حجت‌الاسلام خسروپناه اظهار كرد: دانشگاه آزاد اسلامي درآمد و هزینه‌اش با بودجه عمومي و مردمي شکل‌گرفته پس بايد به اين مسئله مهم اهتمام ورزيم كه غير از مسائل آموزشي چه خدماتي را توانسته‌ایم به جامعه ارائه دهيم و به عبارتي به چه ميزان توانسته‌ایم ناظر به نيازهاي استان خود باشيم.

وي با تأکید بر توجه بيشتر استادان به نيازسنجي درون استاني افزود: استادان دانشگاه بايد از دانشجويان بخواهند مسئله شناسي كنند به عبارتي مسائل شناختي، اقتصادي، اجتماعي و ... كه هر استانی با آن مواجه است را شناسايي كنند و راه‌حلی براي رفع آن ارائه دهند و اين همان بومی‌سازی است كه می‌تواند در خدمت به مردم جامعه خدمات ارزنده‌ای ارائه دهد.

معاون علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي گفت: هر نظریه‌ای كه در علوم اجتماعي وجود دارد داراي مبناي فلسفي است بنابراين حكمي سازي يا اسلامي سازي سومين مؤلفه تعالي علوم انساني و هنر است به عبارتي حكمي سازي همان درگير كردن علوم انساني با مباني حكمي است.

معاون علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي گفت: براي تحقق بخشيدن به تعالي علوم انساني لازم است در ساختار، اصلاح اساسي صورت گيرد زيرا اگر بخواهيم نظریه‌ای محقق شود بايد از اصلاح ساختار شروع كنيم.

دکتر خسروپناه افزود: اصلاح آئین‌نامه‌ها، توانمندسازی استادان، راه‌اندازی، تقويت و اعتباربخشي به مجلات برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، برگزاری کرسی‌های ترویجی ازجمله اهداف تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز است كه هيات هاي اندیشه‌ورز استادان در استان‌ها بازوی توانمند واحدهاي دانشگاهي محسوب مي شوند.

 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058