گزارش تصويري نشست هم انديشي اساتيد واحدهاي دانشگاهي خراسان شمالي با معاونت علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 05:21

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058