نشست هم انديشي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد با موضوع انتخاب اصلح PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 12:37

 

 

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 13:20
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058