گزارش تصويري حضور پرشور مردم در حماسه 22 بهمن ماه PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 06:38

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 06:53
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058