بيست و پنجمين جلسه كميسيون دائمي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 09:56

 

  

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 10:28
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058