در واحد بجنورد صورت گرفت: برگزاري نخستین جلسه دفاع رساله دکتری تخصصي مهندسي علوم باغباني PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 07:33

نخستین دانشجوي دكتري تخصصي مهندسي علوم باغباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد از رساله خود دفاع كرد.

به گزارش روابط عمومي واحد بجنورد، ندا اسمعیلی نژاد نخستين دانشجوی مقطع دکتری تخصصی (Ph.D)   مهندسی علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه‌ای و عطری از رساله دكتري تخصصي خود تحت عنوان «ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella monantha C. A. Mey. ) بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و مولکولی»،«Evaluation of Genetic Diversity of Medicinal Plant Ecotypes of Fenugreek (Trigonella monantha C. A. Mey.) National Iranian Gene Bank Based on Morphological, Phytochemical and Molecular Traits» با نظارت استادان راهنما دکتر فرنگیس قنواتی و دکتر فؤاد مرادی و استادان مشاوره دکتر جهانگیر عباسی کوهپالکانی و دکتر مجید رحیمی زاده با درجه عالی دفاع کرد.

 

 

اسمعيلی نژاد در حاشيه برگزاري جلسه دفاعيه خود اظهار كرد: گیاه دارویی شنبلیله با نام علمیTrigonella monantha C. A.  Mey از گیاهان گل‌دار، نهان‌دانه، دولپه‌ای و جداگلبرگ است كه اين گياه در مزارع تولید سبزی و در بیشتر نقاط کشور کشت‌شده و گیاهی یک‌ساله از تیره لگومینوزه است.

وي گفت: به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس صفات مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و مولکولی و نیز تعیین ارتباط بین صفات، 40 اکوتیپ وحشی گونه Trigonella monantha C. A. Mey. جمع‌آوری‌شده از نقاط مختلف کشور ایران در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار ارزیابی شد.

اسمعيلی نژاد اظهار كرد: با توجه به نتايج به‌دست‌آمده از اين آزمايشات پیشنهاد می‌شود از نتایج این آزمایش برای بهره‌برداری ماده 4- هیدروکسی ایزولوسین با توجه به مقدار بالای این ماده در مقایسه با گونه زراعی آن‌که در کنترل دیابت مفید است موردبررسی و استفاده قرار گیرد و مواد مؤثره شنبلیله‌های زراعی برای اصلاح استفاده شود.

دانش‌آموخته دكتري مهندسی علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی افزود: همچنين به پزشكان طب سنتي براي ساخت داروهای ترکیبی از دو گونه زراعی و وحشی این گیاه برای درمان بیماران دیابتی با تأثیرگذاری بیشتر پیشنهاد می‌شود.

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 13:09
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058