برنامه زمان بندي انتخاب واحد نيمسال دوم 99-1398 تمديد شد PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 07:20

دانشجويان محترم : انتخاب واحد  تا 27 بهمن ماه  براي كسانيكه تابحال هيچ انتخاب واحدي نداشته اند تمديد گرديد

دانشجوي محترم:درصورت عدم انتخاب واحد(طبق تقويم آموزشي) ، براي جنابعالي مرخصي تحصيلي  درج خواهد شد

كسانيكه كه قبلا انتخاب واحد انجام داده اند نسبت به پرداخت شهريه اقدام نمايند و درصورت درخواست تغييرات ، در زمان حذف و اضافه اقدام نمايند

آخرین به روز رسانی در شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 05:58
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058