پيام مشاور دانشجو

از بزرگي  رمز موفقیتش را پرسیدند،  او در جواب فقط یک جمله گفت: «تنها رمز موفقیت من این است

مطالعه کن وقتی که دیگران خوابند/ .تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند./خود را اماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند.

شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند./کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردنند./صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند.

گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند/لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند ./پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند.

و به خاطر داشته باش که موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن !

 

اطلاعيه تخفيف شهريه تحصيلي ترم دوم 98 PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 06:10

قابل توجه دانشجويان گرامي

زمان شروع تخفيف شهريه نيمسال دوم 99-98

 از مورخه     : 01/12/98     لغايت    :  15/12/98

متقاضيان محترم باهمراه داشتن مدارك ذيل :

برگه انتخاب واحد ترم جاري واشتغال به تحصيل دانشجوي واحد ديگر

و تكميل فرم درخواست

جهت تشكيل پرونده

  به امور دانشجويي اتاق 213 مراجعه نمايند.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058