ميثاق دانشگاهيان استان خراسان شمالي با سردار دل ها به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 04:45

 

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 05:40
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058