"مهلت تحویل مدارک جهت اخذ مجوز دفاع و محدوده زمانی برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه" PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 10 دی 1398 ساعت 11:52

 

با توجه به لزوم ساماندهی امور مربوط به اخذ مجوز و برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

 

۱- محدوده زمانی تحویل مدارک و اخذ مجوز برگزاری جلسه دفاع:

با توجه به لزوم بررسی مدارک و برنامه ریزی مورد نیاز و هماهنگی با استادان راهنما، مشاور و داور، لازم است حداکثر تا يك هفته قبل از تاریخ مورد نظر جهت برگزاری جلسه دفاع، کلیه مدارک لازم از جمله فرم‌های تکمیل شده توسط دانشجو که به تأیید استادان راهنما و مشاور، مدیر گروه و امور مالی و آموزشی واحد رسیده است به همراه یک نسخه از پایان‌نامه، تحویل كارشناس پژوهش دانشکده گردد. تمامي ابلاغ‌هاي داوري را بايستي استادان محترم داور امضا نموده و یک هفته فرصت دارند تا نسبت به بررسی اولیه پایان‌نامه و تأیید فرم مجوز دفاع اقدام نمایند تا هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسه دفاع توسط پژوهش دانشکده‌ها انجام گیرد. در صورت ذکر ایرادات اساسی توسط داوران محترم که امکان تأیید نهایی پس از انجام اصلاحات توسط دانشجو را تا یک هفته قبل از تاریخ دفاع فراهم ننماید، مسئولیت تأخیر در برگزاری جلسه دفاع و احتساب در نیمسال بعدی، به عهده دانشجو خواهد بود


۲- محدوده زمانی دفاع از پایان نامه:

حداکثر تاریخ برگزاری جلسات دفاع از پایان‌نامه دوره‌های تحصیلات تکمیلی به منظور قرارگیری در محدوده هر نیمسال تحصیلی طبق بخشنامه، سه شنبه 8 بهمن ماه برای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 و تحويل مدارك جهت مجوز دفاع تا سه شنبه اول بهمن ماه  سال 98 می باشد و این محدوده بر خلاف سنوات گذشته به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 14 دی 1398 ساعت 04:44
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058