اطلاعيه مهم/ثبت نام و پذيرش دانشجو بدون آزمون از ترم بهمن ماه سال 99-98 PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 05:55

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 04:37
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058