دعوت به سخنراني علمي با موضوع «اصول تغذيه سالم» PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 03 دی 1398 ساعت 06:06

از كليه علاقمندان دعوت مي شود در سخنراني علمي با موضوع «اصول تغذيه سالم» كه در روز يكشنبه 8 دي ماه 1398 ساعت 10 صبح در سالن دفاع (بالاي بوفه) برگزار خواهد شد، شركت نمايند.
دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 03 دی 1398 ساعت 06:08
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058