پيروزي مقتدارانه تيم دانشگاه آزاد اسلامي در مقابل تيم آذربايجان در مسابقات كشتي آزاد جام باشگاه هاي جهان PDF چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 13:35

در مسابقات كشتي آزاد جام باشگاه هاي جهان تيم دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در مقابل تيم تيم آذربايجان به پيروزي رسيد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا در بجنورد در دومين مسابقات كشتي آزاد باشگاه هاي جهان تيم دانشگاه آزاد اسلامي در گروه Bبا نتيجه 9 بر 1مقابل تيم آذربايجان به پيروزي رسيد.

نتايج تيم دانشگاه آزاد اسلامي در مقابل تيم آذربايجان در گروه B به شرح ذيل مي باشد.

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی 9 -آذربايجان 1
پوریا ترکمان در مقابل علی عباس رضازاده برنده - ضربه فني

61 کیلوگرم: محمد رمضان پور 3 برنده، روسلان گاسیمف 2
65
کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی 20 برنده، عسگر ممدعلیف13 
70
کیلوگرم: محمدرضا سرگو 9 برنده، جبرائیل گادجیف  5
74
کیلوگرم: رضا افضلی 13 برنده - جوشگون عظیم اف صفر
79
کیلوگرم: حمیدرضا زرین پیکر 4 برنده، راشد صفر
86
کیلوگرم: مرصاد مرغزاری 18 برنده، ابراهیم یوسوبوف  6
92
کیلوگرم: حسین شهبازی 2 برنده، کانان علی اف صفر
97
کیلوگرم: مجتبی گلیج  برنده10، سانان علیزاده صفر
125
کیلوگرم: امین طاهری 19 برنده،  رومان باکایروف 8

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058