مسابقات كتبي قرآن و عترت برگزار مي گردد PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 06:01

قابل توجه اساتيد و دانشجويان شركت كننده در مسابقات كتبي قرآن و عترت:

تاريخ آزمون كتبي مسابقات قرآن و عترت به سه شنبه 26/9/98 ساعت 10 صبح انتقال يافت

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058