گزارش تصويري اردوي يك روزه دانشجويان دختر به مقصد روستاي توريستي دركش PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 10 آذر 1398 ساعت 09:18

 

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 10 آذر 1398 ساعت 09:30
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058