برگزاري نخستين جلسه آشنايي با چرخه علم و فناوري در واحد بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 10 آذر 1398 ساعت 07:44

نخستین جلسه آشنايي با چرخه علم و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي در واحد بجنورد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از بجنورد به منظور تبيين اهداف حوزه معاونت تحقيقات، فناوري و نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي جلسه آشنايي با چرخه علم و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي  در واحد بجنورد برگزار شد.

در اين جلسه موضوعاتي همچون دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم و آشنايي با چرخه علم و فناوري و نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي موردبررسی قرار گرفت.

 

 

از ديگر مباحث طرح شده در اين جلسه بررسي تشكيلات و وظايف اداره كل امور پاركهاي علم و فناوري و شركت هاي دانش بنيان، سراهاي نوآوري و پرديس پارك علم و فناوري، سياست گذاري هاي اداره كل امور كارآفريني و مراكز رشد، پويش كارآفريني و اداره كل آموزش فناوري و امور شتاب دهنده هاو اداره كل توسعه آموزش، فناوري و خلاقيت و بررسي شيوه نامه اقتصاد دانش بنيان و سرمايه گذاري دانشگاه آزاد اسلامي بود.  

در جلسه آشنايي با چرخه علم و فناوري روسا، معاونان علمي، مديران پژوهشي و ارتباط با صنعت و مراكز رشد واحدهاي دانشگاهي استان خراسان شمالي حضور داشتند.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058