زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 08:17

زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در پذیرش های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نیمسال دوم 98 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، پیرو مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، تکمیل ظرفیت مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رشته­ های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نیمسال دوم 98 دانشگاه آزاد اسلامی مطابق جدول زمان بندی ذیل آغاز خواهد شد.

 

 

آغاز ثبت نام کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته

98/8/28

پایان ثبت نام

98/10/30

 

 

آغاز ثبت نام کارشناسی ناپیوسته

98/8/30

پایان ثبت نام

98/10/30

آغاز ثبت نام کاردانی پیوسته

98/9/2

پایان ثبت نام

98/10/30

 

جدول رشته/محل های این مرحله از پذیرش دانشجو و نحوه ثبت نام از داوطلبان طی اطلاعیه ای متعاقباً در سایت www.azmoon.net اعلام می شود.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058