گزارش تصويري كارگاه آموزشي آشنايي با فرايند ارتقاء و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 07:40

 

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 07:57
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058