اطلاعيه پياده روي اربعين حسيني PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 10:42

قابل توجه استادان، كاركنان و دانشجويان عزيز:

برابر مساعدت رياست محترم دانشگاه در راستاي پياده روي اربعين حسيني، تنها كساني مي توانند از مرخصي شويقي و غيبت موجه استفاده كنند كه در سامانه ساجد ثبت نام نموده باشند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 10:47
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058