آيين تكريم و معارفه مديركل حراست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 06:00

 

 

 

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 09:26
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058