رئيس بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي: توجه به توليد غذاي سالم مبتني بر آموزه هاي مكتب اسلام PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 09 تیر 1398 ساعت 10:45

 

رئيس بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي گفت: بايد به علم  کشاورزي و تولید غذاي سالم مبتنی بر آموزه هاي مکتب اسلام اهتمام ورزید.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا از بجنورد در محمود هاشمي رئيس بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي در نشست مشترك با شوراي علمي انديشكده مديريت و بهره وري منابع كشاوري خراسان شمالي گفت:  مدل کار و فعالیت در اندیشکده بايد مبتني بر حل مسئله شکل گیـرد و به کشاورزي و تولید غذاي سالم مبتنی بر آموزه هاي مکتب اسلام اهتمام ورزید.

رئيس بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان كرد: لازم است از طریق عقد قرارداد و انجام پروژه هاي مطالعاتی و کسب درآمد و تخصیص آن به اسـاتید، زمینه جذب و فعالیت بیشتر آنها در اندیشکده مهیا شود.

 

دکتر مجید رحیمی زاده ریست اندیشکده مديريت و بهره وري منابع كشاوري خراسان شمالي و عضو هيات علمي واحد بجنورد اهداف و رویکردهاي اندیشکده و اقدامات به عمل آمده در خصوص تشکیل پنج گروه علمـی بـه کمک استادان و متخصصان كشاورزي و برقراري ارتباط موثر و مناسب با کشاورزان خبـره و انعقـاد تفـاهم نامـه بـا سازمان جهاد کشاورزي را تشريح و تبيين كرد.

 

در پايان جلسه اعضاي شوراي علمی نقطه نظرات خود را در براي ارتقاي سطح فعالیت هاي اندیشکده بيان كردند.

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 09 تیر 1398 ساعت 10:51
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058