گزارش تصويري حضور دكتر سيد محمود هاشمي رئيس بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي در واحد بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 11:11

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 22 تیر 1398 ساعت 05:42
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058