اطلاعيه برگزاري اردوي آموزشي تشكيلاتي حيات طيبه تكميلي PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 08:46

با توجه به تغيير تاريخ برگزاي آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه ها و تاثير اين تغيير در جابجايي زمان برگزاري امتحانات پايان ترم اردوي آموزشي تشكيلاتي حيات طيبه تكميلي(دوره متمركز فيروزكوه) مورخ 98/4/20 لغايت 98/4/31 برگزا خواهد شد

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058