قابل توجه استادان و كاركنان محترم/ جشن تكليف فرزندان PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 04:54

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058