نمايشگاه عكس به مناسبت آزاد سازي خرمشهر PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 ساعت 06:07

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 ساعت 06:09
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058