پيام تبريك رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد و استان خراسان شمالي به مناسبت فرا رسيدن سال نو PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 08:48

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058