سخنراني عضو هيات علمي واحد بجنورد در همایش ملی «سفرنامه‌های فارسی در هندوستان (صفویه تا قاجار)» PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 08:38

عضو هیات علمی گروه تاريخ واحد بجنورد در همایش ملی «سفرنامه‌های فارسی در هندوستان (صفویه تا قاجار)» موفق به ارائه مقاله علمی خود با عنوان «نخستین دریافت‌های فارسی‌زبانان شبه‌قاره هند از تمدن غرب، مطالعه موردی سفرنامه «شگرف نامه ولایت» به‌صورت سخنرانی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا از بجنورد؛ دکتر امید سپهری‌راد استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در همايش ملي «سفرنامه‌های فارسی در هندوستان (صفویه تا قاجار)» با سخنراني خود تحت عنوان«نخستین دریافت‌های فارسی‌زبانان شبه‌قاره هند از تمدن غرب، مطالعه موردی سفرنامه «شگرف نامه ولایت» به معرفی سفرنامه اعتصام‌الدین جونپوری پرداخت.

به نظر دکتر سپهری‌راد فارسی‌گویان شبه‌قاره‌ هند از قرن 18م/12 هـ.ق، پس از نبرد پلاسی، به‌گونه‌ای‌ مستمر در پیوند با اروپا قرار گرفتند.

فتح بنگال باعث برقراری روابط نزدیک‌تر و رفت‌وآمدهای بیشتر بین هندی‌ها و انگلیسی‌ها شد. در این میان، بعضی از سیاحان هندی که به انگلستان سفر کردند نوشته‌هایی درباره اروپائیان برجای‌ نهادند.

 

یکی از اولین سفرنامه‌های موجود به زبان فارسی درباره انگلستان کتاب «شگرف‌نامه ولایت» است و مؤلف آن منشی اعتصام‌الدین جونپوری، نخستین سیاح فارسی‌نگار محسوب می‌شود كه مسافرت او به انگلیس از 1180هـ. تا 1183هـ. ق به‌ طول انجامید. 

شگرف‌نامه، حاوی اطلاعات مهمی درباره تکاپوهای کمپانی هند شرقی در شبه‌قاره، جایگاه زبان فارسی در انگلیس، اقدامات غربیان‌ جهت اسکان در قاره آمریکا و ذکر فعالیت‌های استعماری دول‌ اروپایی در هند است.   در این سفرنامه آگاهی‌های‌ دست اولی از مشاهدات ‌خود از جامعه انگلستان درخصوص شیوه حکومت‌داری، رویه‌ قضایی، ساختار پارلمانی، نظام تعلیم و تربیت و... ارائه داده است.

نخستین همایش ملی «سفرنامه‌های فارسی در هندوستان (صفویه تا قاجار)» سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ برگزار شد.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058