گزارش تصويري شانزدهمين جلسه هيات امناي استان خراسان شمالي PDF چاپ نامه الکترونیک
جمعه 14 دی 1397 ساعت 08:26

 

 

آخرین به روز رسانی در جمعه 14 دی 1397 ساعت 08:58
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058