مسابقه سراسری قرآنی دربخش کتبی و شفاهي PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 03 آذر 1397 ساعت 10:01

 قابل توجه دانشجویان شاهد وایثارگر

  احتراما به اطلاع می رساندمسابقه سراسری قرآنی دربخش کتبی باموضوع تفسیرسوره مبارکه لقمان وبخش شفاهی دررشته قرائت ترتیل وتحقیق حفظ5 جزء و10جزءقرآن همراه باجوائزنقدی ونمره درسی برگزارمی گردد.

 زمان آزمون کتبی   28/9/1397    و زمان آزمون شفاهی متعاقبا اعلام خواهدشد

محل ثبت نام :کانون قران وعترت ساختمان انسانی -ستادشاهدوایثارگرساختمان اداری

                                            ستادشاهدوایثارگرواحد

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 07 آذر 1397 ساعت 06:39
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058