اعلام زمان و مكان آزمون جامع دوره ي دكتراي تخصصي(اصلاحيه) PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 07 آبان 1397 ساعت 07:44

با توجه به بخشنامه 2708/30 مورخ 2/2/97،  آزمون جامع دوره ي دكتراي تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد در تمامي رشته ها، در تاريخ هاي 97/8/30  و   97/9/1در محل دانشكده فني و مهندسي برگزار خواهد شد.

 منابع آزمون

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت 06:57
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058