دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 07 آبان 1397 ساعت 07:24

دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری در دانشگاه آزاد اسلامی براساس قوانین مصوب شورای عالی انقلاب و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها اعلام شد

گزیده اي از دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاري در دانشگاه آزاد اسلامی 

 

1-لباس باید ساده، آراسته و در شان دانشگاه باشد. 

2-پوشش کامل بدن بجز صورت و دست ها تا مچ براي بانوان الزامی است. 

3-پوشش بانوان با چادر و مانتو یا مانتو بلند (تا زیرزانو)، شلوار، مقنعه یا روسري با رنگ مناسب، جوراب غیر نازك و کفش

متعارف می باشد. 

4- استفاده از مانتو نامناسب، کوتاه، چاك دار، آستین کوتاه (ساق دست نما)، چسبان، داراي رنگ تند و زننده، جلو باز و بدون

دکمه براي بانوان ممنوع است. 

5-پوشش آقایان با پیراهن آستین دار و یقه معمولی، شلوار ساده، رسمی و بلند می باشد. 

6- آرایش و پیرایش غیرمتعارف مو مانند بافتن، مش کردن، تیغ تیغی و ... براي آقایان ممنوع است. 

7-استفاده از لباس اندامی، نازك، تنگ و چسبان، بدن نما و شلوار استریج ممنوع است. 

8-چاپ هر گونه نقوش، کلمات زننده و رکیک، علائم و نشانه گروه هاي انحرافی، تصاویر زن، تصاویر فکاهی و پوچ و بی معنی ،

شعارهاي قومی و نژادي، تبلیغات تجاري و توهین آمیز بر روي بدن، پوشش، مچ بند، پیشانی بند، کمربند، انگشتر و کیف

ممنوع است. 

9-استفاده از آرایش زننده، جواهرات و زیور آلات نامتعارف ممنوع است. 

10-هر گونه رفتاري که با اصول سازمانی، ضوابط و مقررات اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی کلاس درس، آزمایشگاه، خوابگاه و

محیط دانشگاه مغایر باشد ممنوع است. 

 

شوراي فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد   

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 27 آبان 1397 ساعت 07:27
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058