اعلام منابع آزمون جامع دكتري فيزيولوژي ورزشي در آبان ماه 97 PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 18 مهر 1397 ساعت 12:16

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 18 مهر 1397 ساعت 12:21
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058