نشست صميمي استادان و دانشجويان با پليس PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 15 مهر 1397 ساعت 11:49

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 15 مهر 1397 ساعت 11:53
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058