خوابگاه دانشجويي غيردولتي پسرانه نور ثبت نام مي كند PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 11 مهر 1397 ساعت 05:32

خوابگاه دانشجويي غيردولتي پسرانه نور براي سال تحصيلي 97-96 با شرايط و امكانات مناسب از دانشجويان گرامي ثبت نام مي كند

09151863771- 32222118

آدرس: بجنورد- ميدان فردوسي- 50 متربه سمت ميدان مادر- سمت راست-طبقات بالاي خيريه خاتم الانبياء

آدرس الكترونيكي: www.khabgahnoor.ir

 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058