جشن دانش آموختگي دانشجویان واحد بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 17 شهریور 1397 ساعت 10:19

 

 

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 18 شهریور 1397 ساعت 06:34
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058