برنامه زمانبندي انتخاب واحد,حذف و اضافه نيمسال اول 98-1397 PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 03:49

 

    برنامه زمان بندي انتخاب واحد نيمسال اول 98-1397

 

 

روز

 

تاريخ

 

رشته - ورودي

چهار شنبه

14/06/1397

 

ورودي هاي93 و كارشناسي ناپيوسته 95 وماقبل ( كليه رشته ها )   

شنبه

17/06/1397

 

ورودي هاي94 و كارشناسي ناپيوسته96 وماقبل ( كليه رشته ها )   

یک شنبه

18/06/1397

ورودي هاي 95 و كارشناسي ناپيوسته  96 وماقبل ( كليه رشته ها )

 

دوشنبه

19/06/1397

ورودي هاي  96 وماقبل ( كليه رشته ها )

 

سه  شنبه

20/06/1397

 

ورودي هاي 97 ( كليه رشته ها )  وماقبل

 

چهار شنبه

21/06/1397

كليه رشته ها و ورودي ها (عمومي)

 

 

 

برنامه زمان بندي حذف واضافه نيمسال اول 98-1397

 

 

روز

 

تاريخ

 

رشته - ورودي

       شنبه

07/07/1397

 

ورودي هاي93 و كارشناسي ناپيوسته 95 وماقبل ( كليه رشته ها )   

يكشنبه

08/07/1397

 

ورودي هاي94 و كارشناسي ناپيوسته96 وماقبل ( كليه رشته ها )   

دوشنبه

09/07/1397

ورودي هاي 95 و كارشناسي ناپيوسته  96 وماقبل ( كليه رشته ها )

 

سه شنبه

10/07/1397

ورودي هاي  96 وماقبل ( كليه رشته ها )

 

چهار شنبه

11/07/1397

 

ورودي هاي 97 ( كليه رشته ها )  وماقبل

 

پنج شنبه

12/07/1397

كليه رشته ها و ورودي ها (عمومي)

 

 

 

 

-          ساعت شروع  انتخاب واحد و حذف و اضافه از 8 صبح به مدت 24 ساعت مي باشد.

 

 

-          انتخاب واحد به صورت اينترنتي و خارج از دانشگاه انجام مي شود.

 

 

           

 

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 04:00
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058