تقويم آموزشي نيمسال تابستان سال تحصيلي 97-96 اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 09 تیر 1397 ساعت 11:07


انتخاب واحد :  شنبه  16 تير ماه

پايان انتخاب واحد :      پنجشنبه  21 تير ماه

شروع كلاس ها:  شنبه   23 تير ماه

پايان كلاس ها:   پنج شنبه 1 شهریور

شروع امتحانات:  شنبه 3  شهریور

پايان امتحانات:    جمعه 7 شهريور

.............................................................

كلاسهاي ترم تابستاني به صورت فشرده (در شش هفته آموزشی) برگزار خواهد شد.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058