زمانبندي آزمون جامع دوره دكتري تخصصي تير ماه 97 PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 06 تیر 1397 ساعت 05:24

به استناد مفاد بخشنامه 7061/30 مورخ 19/2/97 در خصوص دستورالعمل ارزيابي جامع، ساعت برگزاري و ترتيب دروس آزمون جامع به تفكيك براي هر رشته/گرايش به شرح زير اعلام مي‌گردد.

مكان برگزاري آزمون  سالن كنفرانس دانشكده فني و مهندسي مي باشد.

زمانبندي رشته هاي روانشناسي

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 10 تیر 1397 ساعت 04:52
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058